REGULAMIN określa zasady zakupów w sklepie internetowym underbeard.pl. Sprzedawca to Martech-Service Marta Pędzich, ul. Wolność 7 m 66, 01-108 Warszawa zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9512001680 oraz REGON 366040119, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.

I. Zamówienia

1.1. Zamówienia można składać w następujący sposób: a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej sklepu, b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej sklepu, c) telefonicznie – pod numerem dostępnym na stronie internetowej sklepu.

1.2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

1.3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

1.4. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców sklepu) i nie ma możliwości realizacji zamówienia klienta, sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. jeżeli klient dokonał zapłaty za towar – sklep zwróci klientowi należność za towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

1.5. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu wysyłki zamówionego towaru. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania rezygnacji klienta. Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się z obsługą sklepu telefonicznie lub przez e-mail.

1.6. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek vat. Koszty dostawy oraz sposób dostawy towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

1.7. Sklep ma prawo anulować zamówienie po 5 dniach roboczych od złożenia zamówienia przez klienta, jeśli na koncie sklepu nie ma zaksięgowanej płatności za zamówienie (przy wybranej opcji płatności elektronicznej lub kartą kredytową lub przelewem).

II. Dostawa zamówień

2.1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej, na adres wskazany w zamówieniu przez klienta.

2.2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez klienta.

2.3 Wydając towar sklep wydaje dokument sprzedaży w lub wystawia na życzenie klienta faktury vat.

III. Zasady dokonywania płatności

3.1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana według wyboru klienta:
– przelewem na rachunek bankowy sklepu;
– przelewem elektronicznym;
– kartą płatniczą;
– gotówką przy odbiorze przesyłki (za pobraniem).

„Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.

Przy płatnościach kartą płatniczą zamówienie zostanie zrealizowane od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

IV. Zwrot oraz wymiana towaru

4.1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dz.u. z 2000 r. nr 22 poz. 271 z zm.) („ustawa”), klientowi, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

4.2. Zwracany lub wymieniany towar powinien być kompletny, posiadać metki i nie może nosić śladów użytkowania.

4.3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na zasadzie wskazanej w pkt. 4.1., zarówno sklep jak i klient będący konsumentem są zobowiązani do zwrotu towaru wraz z oryginalną metką z ceną.

4.4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 ustawy.

4.5. Klient za uprzednią zgodą sklepu może w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez klienta wymienić towar na inny.

4.6. W przypadku wymiany towaru, uiszczona cena zostanie zaliczona na poczet ceny wymienionego towaru, ewentualna różnica w cenie zostanie odpowiednio uiszczona przez klienta lub zwrócona przez sklep.

4.7 Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek przesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

V. Reklamacja towaru

5.1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (dz.u z 2002 r. nr 141, poz. 1176 z zm.) wobec klientów będących konsumentami, sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową. W przypadku klientów nie będących konsumentami, sklep odpowiada na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

5.2. Klient zgłaszając reklamację zobowiązany jest przesłać towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacji na adres: 01-018 Warszawa, Ul. Wolność 7 m 66

5.3. Sklep poinformuje klienta o rozpatrzeniu reklamacji w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji. Klient powinien podać w formularzu reklamacji dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z klientem w wymienionym terminie, np. numer telefonu lub adres e-mail.

VI. Ochrona danych osobowych

8.1. Składając zamówienie w sklepie klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

8.2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

VII. Postanowienia końcowe

9.1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

9.2. Dostępność informacji o produktach na stronach sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

9.3. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (dz. u. nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

9.4. Sklep nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

banner karty 1 underbeard